Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những học trò xuất sắc, những chiến sĩ cốt cán của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ trái qua: Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng và Trường Chinh.

“CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM”

I.CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC SÁNG LẬP VÀ RÈN LUYỆN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (1911-1920) (BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 – 1930) (BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH)

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (BQT TheheHoChiMinh.net)

Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (đang xây dựng)

Vấn đề phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và nâng lên tầm cao mới trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam của Hồ Chí Minh (NGUYỄN HÙNG HẬU)

II.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “trước hết nói về Đảng” (HỒ CHÍ MINH)

Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (MẠCH QUANG THẮNG)

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng Đảng – những vấn đề nhận thức thêm (MẠCH QUANG THẮNG)

III.ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ MỚI.

Đảng Cộng sản Việt Nam là lương tâm, trí tuệ, danh dự của dân tộc (MẠCH QUANG THẮNG)

***

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Dưới sự dẫn dắt của Người, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại không thể phai mờ: giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước nhà.

80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ, nhưng không phải không có những khuyết điểm sai lầm. Để xứng đáng là một đảng cầm quyền, bối cảnh mới đặt ra cho Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhiều thử thách, phải lấy “phê và tự phê làm quy luật tồn tại và phát triển của Đảng”, “giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”…

Hơn bao giờ hết, chúng ta thấy tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương cuộc đời và hoạt động của Người sẽ là di sản quý báu để chúng ta định vị và hướng về tương lai. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chuyên đề: “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM” nhân dịp chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010).

Mọi góp ý, phản hồi, bài viết cộng tác xin được gửi tới: info@thehehochiminh.net. Mong chờ tin bài của bạn đọc để chuyên đề phong phú hơn!

www.TheheHoChiMinh.net

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>