Chuyên đề: Diễn đàn Hồ Chí Minh học

Chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam mà còn là nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại.

Việc nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh đã được tiến hành từ mấy chục năm nay với sự góp mặt của đông đảo nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

MỘT SỐ BÀI VIẾT:

GS SONG THÀNH
- Đối tượng và phương pháp của Hồ Chí Minh học (Tạp chí Lý luận chính trị – Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia HCM – tháng 3/2008)
- Hồ Chí Minh – nhà tư tưởng, nhà lý luận cách mạng sáng tạo (Trích sách: Hồ Chí Minh – Nhà tư tưởng lỗi lạc. Tác giả: GS.Song Thành, Nxb Lý luận chính trị, 2005).

Giáo sư, Tiến sỹ PHAN NGỌC LIÊN
- Về việc nghiên cứu cuộc đời và tư tưởng của Hồ Chí Minh (Trích từ sách “Hồ Chí Minh với tiến trình lịch sử dân tộc”, Nxb Chính trị Quốc gia, 2008)

GS. TS MẠCH QUANG THẮNG
- Đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Một phương châm khi nghiên cứu Hồ Chí Minh
Nghiên cứu Bác Hồ, nhớ về Sơn Tùng – nhà Hồ Chí Minh học thực thụ

TRẦN CHUNG NGỌC
- 30 năm tôi đi tìm Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, để hiểu đúng, hiểu hết một nhân cách vĩ đại như Hồ Chí Minh không phải chuyện một sớm một chiều.

Có hai xu hướng cần tránh: một là xu hướng bôi nhọ Hồ Chí Minh do những người có mục đích chính trị xấu tiến hành. Hai là xu hướng không hiểu cặn kẽ Hồ Chí Minh dẫn đến thần thánh hóa, vô hình chung lại làm tầm thường hóa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Quản trị Website Thế hệ Hồ Chí Minh mở “Diễn đàn Hồ Chí Minh học” với hy vọng là một nơi trao đổi hữu ích của các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm.

Để gửi bài cũng như tranh luận, xin vui lòng email tới:
hochiminhhoc@thehehochiminh.net

Chuyên đề đang được cập nhật, Đọc tất cả các bài viết

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>