Tư liệu Media

* HÌNH ẢNH:

- Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

* PHIM TƯ LIỆU

- Hồ Chí Minh chân dung một con người

- Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Chủ tịch Hồ Chí Minh tự phê bình

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập”

Bác Hồ ở Pháp

Còn nữa

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>