Hồ Chí Minh Tiểu sử (Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
NXB Chính trị Quốc gia – Hà Nội, 2008.
Bản đánh máy theo Website Bảo tàng Hồ Chí Minh và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; liên kết

Nhằm cung cấp tới bạn đọc những tư liệu chính xác, ngắn gọn nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi giới thiệu tác phẩm “Hồ Chí Minh Tiểu sử” do Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, Nxb Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2008, bản đánh máy lấy từ Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam dangcongsan.vn và website Bảo tàng Hồ Chí Minh baotanghochiminh.vn

MỤC LỤC

Chương 1: Thời niên thiếu (1890-1911)
Chương 2: Tìm đường cứu nước (1911-1920)
Chương 3: Chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 – 1930)
Chương 4: Lãnh đạo phong trào cách mạng (1930 -1945)
Chương 5: Lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (Từ tháng 3 đến tháng 8 – 1945)
Chương 6: Lãnh đạo kháng chiến, kiến quốc (1945 – 1954)
Chương 7: Lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1954 -1969)
Chương 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi

>>> DOWNLOAD TRỌN BỘ CUỐN SÁCH

Gửi phản hồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>